Zpátky na blog

Backend developer toolbox pro Linux

28. 11. 2022 | Jan Kohoutek, Dactyl Group

Backendoví vývojáři webových aplikací se v dnešní době už zkrátka neobejdou bez sady funkčních nástrojů a pomocných programů. Práce developera je jejich přičiněním rázem efektivnější, přehlednější a lze její průběh snadno sdílet s dalšími kolegy. Proto vám přinášíme hned několik tipů!

V tomto článku se zaměříme na užitečné nástroje pro operační systém Linux. Ocení ho tak především zkušení, ale i juniorní kolegové, kteří ke své práci využívají distribuce jako:

 • Debian
 • Ubuntu
 • Fedora

Vývoj začíná pečlivým plánováním

Samotnému programování a tvůrčí práci vývojáře vždy předchází pečlivé plánování projektu. Je zapotřebí navrhnout jeho podobu, rozličné aspekty, předpoklady použití a další detaily, které jsou pro tuto fázi typické.

Při práci nám přínosně poslouží oblíbené prostředí sdílených dokumentů od společnosti Google.

Největší výhodou je absolutní multiplatformita. Protože se soubory sdílí a editují přímo v prohlížeči, je toto řešení vhodné jak pro týmovou spolupráci, tak i pro interakci s klientem.

Určitě existují další a neméně užitečné alternativy, nám ale Google padl do oka nejvíce. Jedná se o velmi intuitivní a snadno dostupnou sadu nástrojů, se kterou je dobře obeznámena i většina zákazníků.

Při každé formě spolupráce je ale klíčová komunikace. Ani tady se nemusíme vydávat nikam daleko. Kvalitní komunikátory najdeme také přímo v prohlížeči, ať už je to klasický e-mail, nebo třeba Slack či Discord.

(Zdroj: google.com/docs/about)

Developer potřebuje efektivní nástroje

Návrh jsme sestavili a odsouhlasili, pozornost tak můžeme věnovat klíčové náplni práce vývojáře – programování. U nás v Dactylu je standardem používání PHP jazyka v kombinaci s kvalitními a ověřenými frameworky, jako jsou Yii2 nebo Laravel. V našem vývojářském týmu jednoznačně vévodí PhpStorm od firmy JetBrains.

Hlavní důvody vám hned prozradíme!

PhpStorm vše pohodlně sdružuje pod jednu střechu. Nejde teda jen o vylepšený textový editor, který dokáže barevně odlišovat klíčová slova – díky indexaci kódu je možné se jednoduše proklikat do dalších provázaných elementů v programu.

Skvělou pomůckou je také hlídání správné syntaxe. Okamžitě nahlásí případné chyby a upozorní, pokud se programátor nedrží osvědčených postupů. Celkový formát syntaxe lze sjednotit a sdílet mezi vývojáři, proto také dochází k jeho úpravám podle předlohy automaticky.

PhpStorm nabízí celou řadu nástrojů, které umožňují:

 • Snadnou práci s databázemi a repozitáři,
 • pomoc při refaktoringu,
 • možnost implementace vlastních nástrojů,
 • kolaborativní programování,
 • debugování kódu.

(Zdroj: google.com/docs/about)

Developer potřebuje efektivní nástroje

Návrh jsme sestavili a odsouhlasili, pozornost tak můžeme věnovat klíčové náplni práce vývojáře – programování. U nás v Dactylu je standardem používání PHP jazyka v kombinaci s kvalitními a ověřenými frameworky, jako jsou Yii2 nebo Laravel. V našem vývojářském týmu jednoznačně vévodí PhpStorm od firmy JetBrains.

Hlavní důvody vám hned prozradíme!

PhpStorm vše pohodlně sdružuje pod jednu střechu. Nejde teda jen o vylepšený textový editor, který dokáže barevně odlišovat klíčová slova – díky indexaci kódu je možné se jednoduše proklikat do dalších provázaných elementů v programu.

Skvělou pomůckou je také hlídání správné syntaxe. Okamžitě nahlásí případné chyby a upozorní, pokud se programátor nedrží osvědčených postupů. Celkový formát syntaxe lze sjednotit a sdílet mezi vývojáři, proto také dochází k jeho úpravám podle předlohy automaticky.

PhpStorm nabízí celou řadu nástrojů, které umožňují:

 • Snadnou práci s databázemi a repozitáři,
 • pomoc při refaktoringu,
 • možnost implementace vlastních nástrojů,
 • kolaborativní programování,
 • debugování kódu.

(Zdroj: syntevo.com)

Nezapomeňte na virtualizaci

Vývoj ale není jen psaní a verzování kódu. Pro jeho následné spuštění nám poslední dobou vypomáhá virtualizační nástroj Docker. Velkou předností je možnost virtualizovaný kontejner (simulující provoz kompletního počítače) snadno nakonfigurovat a spustit. Naše aplikace tak můžeme testovat jednoduše a v podstatě okamžitě.

Součástí konfiguračního souboru jsou všechna nutná nastavení systému v kontejneru. Ten pak můžeme sdílet mezi kolegy, spustit u poskytovatele serverových služeb nebo pomocí dockeru provozovat produkční verze projektů.

Součástí kontejneru jsou rovnou i doprovodné programy a knihovny!

Do budoucna máme navíc v plánu zavést novou grafickou aplikaci Docker Desktop. To ale předbíháme, takže zase zpátky do současnosti.

(Zdroj: docker.com)

Posviťte si na snadné testování

Klasická nevýhoda backendového vývoje webové aplikace spočívá v tom, že prakticky nic není vidět. Neexistují zkrátka žádné stránky, které by nám výsledek odkryly v přehledné formě.

K dispozici máme zpravidla programové rozhraní API nesoucí sadu textových příkazů. S interpretací takové spleti textu pak mají často trable i ti nejlepší testeři. V této fázi se proto spoléháme na nástroje, které nám pomohou jak s vizualizací, tak i s testováním vytvořené aplikace.

Prvním z nich je Swagger UI vytvořený vývojáři ze SmartBear. Na základě předpisu v otevřeném formátu OpenAPI efektivně sestavuje standardizované internetové stránky, které přehledně vizualizují: 

 • API requesty,
 • jejich požadované parametry,
 • očekávané návratové hodnoty.

Vygenerovaná stránka umožňuje některé requesty přímo vyzkoušet a zjistit tak, jestli správně fungují. Z této funkce těžíme my i naši klienti, protože jim dokážeme novou aplikaci představit i bez standardního grafického rozhraní.

Dalším neocenitelným nástrojem v API prostoru je Postman. Původně vznikl jako instalovatelné rozšíření do internetových prohlížečů, ale postupně se vyvinul v komplexní nástroj pro testování API, jeho vytváření, sdílení s kolegy a napojení na okolní systémy.

Díky jeho desktopové aplikaci můžeme například sestavovat testovací kolekce API requestů za použití proměnných parametrů.

(Zdroj: postman.com)

Bonusová vychytávka na závěr

Na závěr bychom ještě rádi zmínili šikovný nástroj Terminator. Na rozdíl od filmové předlohy se jedná o mnohem přátelštější kus techniky. V podstatě jde o posílený terminálový emulátor. Umožňuje rozdělovat okno na více terminálů a odděleně je otevírat na jednotlivých tabech.

Z vlastní zkušenosti víme, že při spuštění několika instancí v Dockeru přes příkazový řádek naráz – a připojení na několik dalších strojů pomocí SSH – se bez Terminátoru už snad ani neobejdeme.

To byl náš developerský toolbox pro Linux a doufáme, že vám některý z našich tipů pomůže při vlastním vývoji.

Příště se podíváme na zoubek i dalším operačním systémům a oblastem ze světa programování.

Článek pro vás připravil Jan Kohoutek, backend vývojář a inženýr se specializací na počítačové a vestavěné systémy, Dactyl Group

Přidejte se k týmu odborníků:
Sdílet
Odebírat