Zpátky na blog

Navštívili jsme IReSoft

25. 9. 2018 | Pavla Lokajová

Možnost věci měnit. Pracovat na softwaru, který má smysl. Normální lidé, se kterými se dá domluvit. Tak se směrem k uchazečům o zaměstnání prezentuje firma IReSoft. Slogan no bullshit inside může znamenat cokoliv, rozhodli jsme se proto jednu z předních softwarových firem v Brně navštívit, abychom se podívali, jak se programátorům v IReSoftu skutečně pracuje a žije.

Před 16 lety začínali Jiří Halousek a pár nadšenců namáčknutí v bytě o 100 metrech. „Tvářili jsme se jako firma, byli jsme ale taková velká rodina na malém prostoru,” vzpomínají core členové týmu, kteří jsou v IReSoftu dodnes. Dnes zabírají desítky zaměstnanců celá dvě patra budovy na Cejlu, druhé a páté. Rozhodně však neplatí, že kdo je na druhém, nesmí si vyskakovat na páté. „Naše struktura je striktně horizontální. Teamlídři mají přímý přístup k Jiřímu a věci se posouvají, aniž by se ztratily v překladu,” oceňuje výhodu plochého vedení Product Owner Martin Szolár, „kromě přímé komunikace napříč firmou dovoluje toto nastavení neustálý růst jak firmy, tak jednotlivců. Jako zaměstnanci rosteme dovednostně a nehrajeme si na tituly nebo na to, že je někdo důležitější než druhý.”

TIP: Seniorní pozice .NET programátora a junior testera IReSoft aktuálně obsazuje. Tady najdete projekt, na kterém budete pracovat.

Kdo chce inovovat, je v IReSoftu v pravý moment

Produktový manažer Martin Hošták nastoupil před necelými devíti lety jako junior analytik a jak postupně prorůstal firmou, našel se v product managementu. Naplňuje ho vyvíjet produkt, který pomáhá a může potažmo zachraňovat životy. Zároveň si pochvaluje, že jeho práce generuje neustálé výzvy. „Se směřováním IReSoftu k ambiciózní vizi 2020 je mým úkolem směřovat naše produkty, z nichž některé dosud běžely na starých technologických platformám, směrem k budoucnosti,” prozrazuje Martin.

Přechod ze starých na nové technologie započal IReSoft před čtyřmi lety. „Našimi klienty jsou poskytovatelé sociálních služeb jak v Česku, tak na Slovensku. Ty dostávají daný rozpočet vždy na začátku roku a chtějí dostávat ověřenou kvalitu za určitou, pokud možno neměnnou cenu. To nás nějakou dobu drželo od inovací, které by zvýšily cenu našich služeb. Je však čas produkt optimalizovat a přinést českým a slovenským sociálním službám ještě lepší software pro správu celého domova,” doplňuje expertka na iresoftí talenty Eliška Malárová.

TIP: Zjistili jsme, že práce programátora v IReSoftu není o překotných inovacích. „Je to práce pro lidi, kteří mají hluboký zájem o technologii a její aplikaci. Kteří ocení prostor nad problémy komplexně přemýšlet a přinášet dlouhodobá řešení,” vnímají oba Martinové, Szolár a Hošták.

Firemní kultura: Skutečně No bullshit inside?

Prostor k učení se nových věcí zmínili všichni, se kterými jsme se na IT oddělení bavili. Zbývalo jen prověřit, nakolik je pro práci programátora důležitá firemní kultura a jak se projevuje ta iresoftí. „Patnáct let jsem vedl vlastní firmu a neumím fungovat jako zaměstnanec. Když se mi něco nelíbí, mám možnost to změnit. Tady to jde, protože firma naslouchá lidem, kteří v ní pracují,” vítá Martin Vichnar neustálou chuť společnosti posouvat se dopředu, „nezažil jsem tady žádné korporátní manýry. Pravdivost no bullshit inside jsem si odzkoušel hned na začátku. Rozhodoval jsem se mezi dvěma firmami. IReSoft se ozval hned a tři kola pohovoru jsme zvládli během tří dnů. Jiná firma mi odpověděla za osm týdnů a chtěla mě přeplatit, zájem o mě jako o člověka však neměla.”

Samotné výběrové řízení probíhá ve dvou až třech kolech, přitom hned na první schůzce se uchazeč sejde s přímým nadřízeným. „Na mém pohovoru byl Lukáš Ullmann, který vede náš hlavní produkt Cygnus a Cygnus2. Má na starost programátory .NET i jiné pozice. Za necelý rok pod vedením jeho i Martina Hoštáka jsem si ověřil, že pokud je problém, řeší ho s vedením hned. Dokáží se za nás postavit – když jsme měli šibeniční termíny, vyjednali změnu procesu,” doplňuje Martin Vichnar. Při výběrovém řízení se také setkal s majitelem firmy Jiřím Halouskem. „Jiří se účastní přijímání každého nového člena. Ověřuje si tím, zda k nám člověk sedne svými hodnotami. Nováčka setkání se šéfem potěší a dodá motivaci,” vnímá win-win personalistka Eliška.

TIP: Eliška nám prozradila, že kompatibilita s hodnotami IReSoftu je důležitým faktorem při rozhodování: „Člověka naproti mě se ptám, na čem a s kým pracoval v minulém zaměstnání, jak vnímal kolegy, šéfa. Způsob jeho mluvy mi hodně napoví. Zároveň se sama pro sebe ptám, zda bychom si na obědě měli co říct. Zda zapadne.”

Znamená důraz na firemní kulturu to, že se ve firmě neustále socializujete? „Nikdo mě tu na pivo nutit nechodí, jestli se ptáte na tohle,” směje se Martin Vichnar, „kamarády jsem si ale našel rychle. Jedna věc jsou společné firemní aktivity, pro mě je ale důležitější, že se spoustou kolegů podnikáme výlety i mimo práci.”

IReSoft vnímáme jako vhodnou firmu k dalšímu profesnímu růstu pro zkušené programátory. Kdo uvítá lidské vedení ve firmě, která jde dopředu nikoli překotným startupovým tempem, ale udržitelně a dospěle, zde najdete otevřené pozice.

Nabídka z IReSoftu
Sdílet
Odebírat