Zpátky na blog

IT oddělení v ČEZ Trading hraje klíčovou roli a podílí se na zajímavých, dynamicky rostoucích projektech

14. 2. 2023 | Kateřina Marešová

Oblast Tradingu v energetice roste v ČR posledních 10 letech obrovskou rychlostí a velmi rychle a efektivně se přizpůsobuje západnímu stylu obchodování.

Trading vykonává ve Skupině ČEZ nejrůznější funkce. Prostřednictvím Tradingu se realizuje prodej vyrobené elektřiny Skupiny ČEZ na velkoobchodních trzích. Trading rovněž zajišťuje nákup komodit pro společnosti skupiny ČEZ, které obsluhují koncové zákazníky. Samostatnou činností je aktivní obchodování s komoditami v rámci přidělených rizikových mantinelů za účelem tvorby zisku (tzv. proprietary trading) nebo provádí takzvaný aktivní dispečink (optimalizaci nasazování zdrojů ČEZ krátce před dodávkou). 

V současnosti působí Trading na většině trhů EU a v dalších evropských státech a zaměstnává kolem 140 lidí. Kromě samotných traderů i analytici, meteorologové a pracovníci podpůrných útvarů: back office (konfirmace a vypořádání uzavřených obchodů, contract management), middle office (reporting a monitorování tržního a kreditního rizika), scheduling (hlášení dodávek operátorům přenosových soustav). A nesmíme zapomínat na IT, to hraje v rámci digitalizace a automatizace velmi důležitou roli. V současné chvíli tvoří IT specialisté zhruba 15% zaměstnanců.

Zejména se podílí na vývoji systémů/nástrojů, které pomáhají obchodníkům a dispečerům zrychlovat celý proces plánování provozu, obchodování a flexibilně reagovat na změny na trzích.

Dvě hlavní oblasti IT, které v ČEZ Trading najdeme jsou Generation & Dispatch tools a DevOps.

Generation & Dispatch tools

Tato část souvisí s jejich výrobními zdroji po celém světě se stará o to, aby jimi vyrobená elektřina byla vyrobená a prodaná s co největší možnou marží. K tomu využívá nástroje, které vyvíjí tým vývojářů a matematiků. Více o tomto “projektu” se dozvíte v rozhovoru se Standou Kostkou níže.

DevOps

Systémy, které se na Tradingu používají, musí být spolehlivé a fungovat 24/7, to zajišťuje Operations tým pod Vedením Pavla Douchy. 

Na Tradingu se také řeší i spekulativní a algoritmické obchodování. Využívájí k němu různé systémy, o které se stará a vyvíjí právě DevOps tým. Napojení toho vývojového a operations týmu přímo na Tradingu je klíčové, jelikož dochází k velmi dynamickým změnám, na které je třeba rychle reagovat a implementovat je do systému. Víc o tom, v rozhovoru s Pavlem Douchou.

Proč právě Trading?

Trading je velmi komplexní a dynamická oblast a ze začátku se může zdát, že je toho moc. Když se ale dostanete těm principů, pod kůži a porozumíte těm principům, jak funguje, získáte neuvěřitelnou konkurenční výhodu.

Nespornou výhodou je, že výsledky vaší práce jsou hned viditelné. Systémy se nevyvíjí do šuplíku, ale pro skutečné uživatele, kteří je denně využívají ke své práci. Uživatelé také s vývojovým týmem úzce spolupracují už během vývoje. Každý specialista má svůj hlas, nebudete tedy jen “dalším kolečkem” v systému, ale přímým tvůrcem řešení. Každé slovo má váhu a přispívá k designu nebo částečné modifikaci řešení.

Trading nabízí široké možnosti uplatnění v oblastech jako je automatizace, analýza, algoritmizace, umělá inteligence a mnoho dalšího. 

Sdílet
Odebírat