Zpátky na blog

Jak využít Samman Technical Coaching ke zvýšení efektivity developerů

29. 11. 2023 | Jiří Koudelka (knowIT)

Poměrně novou metodou pro rozvoj vývojářů je Samman Technical Coaching. Osobně tuto metodu coachingu považuji za jednu z nejefektivnějších metod technického vzdělávání.

Snad každý tým a firma v mém okolí totiž řeší problém nedostatku vývojářů a testerů.

„Práce máme spoustu, ale lidí, co by ji odvedli, už tolik není.“
„To nemůžeme nikdy včas dokončit.“
„Potřebujeme více lidí.“

Většina návrhů na řešení potom končí tím, že kdybychom měli více lidí, všechno bychom stíhali. Už se ale nesnažíme hledat jiné způsoby, jak těmto problémům předcházet. Jenže ony existují a jsou často mnohem levnější a efektivnější než najímání nových lidí.

Jedním z nich je zvýšení efektivity a zastupitelnosti současných vývojářů.

Co je Samman Technical Coaching

Samman Technical Coaching je vyučovací metoda, která se zaměřuje na to, jak vývojáři píší kód a jak to dělat lépe. Kombinuje přípravné hodiny (learning hours) s hodinami pracovními (ensemble working) a kromě technických znalostí řeší také efektivní způsob, jak pracovat v týmu, a tím dlouhodobě zlepšovat kvalitu a samotnou tvorbu kódu.

Přípravné hodiny jsou plně v režii kouče. Je to právě on, kdo přináší před školený tým nové problémy a technická témata. Zároveň se snaží předat co nejvíce svých znalostí tak, aby je vývojáři mohli snadno v budoucnu využít v praxi.

Pracovní hodiny se naopak primárně zaměřují na tým. Kouč s jeho zástupcem (typicky tech leadem) předem vyberou reálný problém, který se bude na hodinách řešit.

Rozdíl mezi těmito hodinami je kromě náplně i jejich složitost. Zatímco přípravné hodiny předkládají „jednoduché“ problémy a jejich ukázková řešení, hodiny pracovní vnášejí do problematiky komplexnost z reálného pracovního prostředí. Ty se totiž provádějí přímo nad existujícím produkčním kódem, za který je zodpovědný školený tým.

Standardní výukové metody a školení končí v lepším případě u řešení oněch zjednodušených „školních“ problémů. Díky Samman metodě ale můžeme jít ještě o krok dál a vyzkoušet si nově nabyté zkušenosti přímo na úkolech, které tým aktuálně řeší. A to vše pod neustálým dohledem zkušeného kouče.

Hlavním přínosem této metody je tedy nejen to, že se tým naučí něco nového, ale i to, že si rovnou naučené koncepty vyzkouší v praxi. Tím zaručíme, že tým nabyté zkušenosti skutečně chápe a může je ihned přenést do své každodenní práce.

Jak Samman Technical Coaching probíhá

Samman metoda cílí na kontinuální vzdělávání v jednom či více po sobě jdoucích bězích. Jeden běh trvá typicky tři týdny a tým má během něj celkem 6 koučovacích dnů (vždy 2 týdně). Ideální je, pokud jsou v týmu jak developeři, tak testeři. Obě profese mají možnost navzájem ovlivnit výstup, ale také se lépe pochopit a přiučit se něco nového.

V rámci jednoho koučovacího dne probíhá 90 minut přípravné části a 180 minut části pracovní. Jednotlivé bloky kouč prokládá přestávkami a reflexí, ve které ověřuje, zda je tým s aktuálním průběhem spokojený a jestli se naplňují očekávání účastníků.

Tým má tedy během jednoho dne k dispozici prostor jak pro získání nových zkušeností, tak pro jejich aplikaci v praxi. Kouč po celou dobu dohlíží na správné pochopení a aplikaci vyučovaných technik. Během přípravných hodin tým řeší velice jednoduchý ukázkový problém, který se v párech snaží vyřešit. Své řešení každá dvojice ukáže ostatním a okomentuje, proč zvolila daný způsob. Demo řešení může nakonec udělat také samotný kouč. Celá skupina tak má šanci inspirovat se od ostatních.

Členové týmu se s nově získanými zkušenostmi přesunují do pracovní části, kde se pokoušejí řešit jeden ze svých aktuálních reálných úkolů či problémů. Úkol vybírá kouč se zástupcem týmu předem – aby se coaching zaměřil na dovednosti, které skupina nejvíce potřebuje získat.

Výrazným specifikem pracovních hodin (oproti přípravným) je to, že zde tým pracuje skutečně jako celek, tedy v módu takzvaného „mob programmingu“. Jeden z členů týmu je v roli pisatele kódu, zbytek figuruje v pozici navigátora a určuje, jak bude psaný kód vypadat. Roli pisatele si lidé předávají v pravidelném intervalu. Při této spolupráci dochází k získávání znalostí nejen od kouče, ale i od ostatních členů týmu. V neposlední řadě pak tým trénuje také komunikační schopnosti, které jsou pro jeho spolupráci neméně důležité.

Hlavní výhody Samman metody oproti klasickým školením

Klasická technická školení často trpí přílišným důrazem na teorii. Účastníci si pod dohledem školitele nemají možnost nově získané dovednosti procvičit na svých každodenních úkolech. Efektivita takto získaných znalostí se ještě více snižuje v momentě, kdy absolventi zjistí, že v běžné praxi je jejich problém mnohem komplexnější a že nejsou jednoduše schopni nové znalosti využít.

Metoda Samman je zaměřena nejen na technické dovednosti uchazečů, ale i na jejich komunikaci a schopnost kooperace. Pravidelná Samman školení vedou k vysoce komunikativním, profesionálním a efektivním týmům.

V neposlední řadě musím znovu zmínit i fakt, že školení probíhá nad produkčním kódem koučovaného týmu. V průběhu školení tedy nedochází k přerušení produkčního vývoje, pouze k jeho zpomalení, což je při jakémkoliv učení nevyhnutelné.

Právě pro tyto výhody a přínosy jsme si Samman Technical Coaching vybrali jako metodu, kterou chceme v ČR zavést jako standard pro rozvoj vývojářů. Je totiž spousta šikovných seniorních developerů, kteří mistrně zvládají kód, ale jsou solitérní hráči. Během koučinku dokážeme přijít na jejich unikátní technické znalosti a předat je zbytku týmu. Díky Samman metodě tak můžeme posunout je i jejich kolegy dál a rozvíjet nejen technickou, ale také lidskou stránku jejich práce.

Až příště uslyšíte, stejně jako já, věty z úvodu článku, zkuste popřemýšlet nad tím, jestli je řešením problému právě onen nedostatek lidí, nebo váš tým jenom není dostatečně zkušený a efektivní. Pokud je správně právě druhá možnost, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s efektivitou vývojářských týmů pomůžeme i vám.


Autor: Jiří Koudelka (knowIT)

Sdílet
Odebírat