Zpátky na blog

Proč náš antikolizní systém využívá technologii LiDAR?

20. 12. 2022 | Škoda Digital

Využívat pro antikolizní systém technologii LiDAR nebo RADAR? To je oč tu běží.

Ve světě antikolizních systémů se používá různá senzorika k detekování překážek. V automobilovém průmyslu se nejčastěji potkáme s kombinací RADARu a kamery. V našem antikolizním systému, který byl vyvinut přímo pro tramvajovou dopravu, využíváme kombinaci LiDARu a kamery.  

Klíčovou výhodou je, že v kolejové dopravě pracujeme v prostředí uzavřené infrastruktury. Tím se otevírá příležitost, která je pro automotive značně složitá. Tou příležitostí je možnost trasy zmapovat a mapy pravidelně udržovat a aktualizovat. Pro upřesnění – jedná se o takzvané HD mapy, které v podstatě představují virtuální model trati. Navíc celková délka kolejí pro tramvaje je několikanásobně menší, než je celkový počet kilometrů cest. První velkou výhodou LiDARu, je tedy možnost vytvářet HD mapy. V současnosti není sériově dostupný RADAR, se stejnou funkcionalitou. 

Je pravdou, že konkurence, která využívá RADAR v kombinaci s kamerou, tak může vyjet rovnou bez mapování, protože k identifikaci, kde se vozidlo nachází využívá obraz z kamery. Tento přístup však má své slabiny. Nemusí totiž v řadě případů fungovat správně. Je to například při zastínění kolejí sněhem či listím, při přechodu ze světlého prostředí do tmavého nebo kvůli odleskům kapek vody. Při všech těchto situacích dochází k ztrátě viditelnosti kolejí a tím pádem k zhoršení funkčnosti systému. Naše kombinace senzoriky využívá primárně informace z odometrie, GNSS a HD mapy, takže systém přesně ví, kde se nachází, a to zajišťuje, aby ke zhoršení funkčnosti systému nedošlo.  

Na jakou vzdálenost antikolizní systém vidí? 

Antikolizní systém z naší dílny je schopný detekovat větší objekt – třeba auto nebo tramvaj – na 100 metrů. V případě menších objektů, kterým je dospělý člověk nebo dítě, umí systém detekovat na 50 metrů. LiDAR je navíc schopen velice přesně dopočítat rychlost, zrychlení a trajektorii objektu, tedy data, které poskytují relevantní informace o tom, zda je daný objekt v kolizním kurzu nebo ne. Někdo může namítat, že by bylo lepší detekovat překážku například na 400 metrů, zde ale vstupuje do hry selský rozum. V případě, že se objekt bude pohybovat 400 metrů před tramvají, tak je více než pravděpodobné, že v momentě, kdy tramvaj dojede na dané místo, tak daný objekt bude již dávno pryč. 

Meteorologické podmínky 

Je dobré si uvědomit, že ani člověk není schopný za všech podmínek dobře vidět, třeba v husté mlze. Obdobně je tomu u zmíněné senzoriky. Každá z technologií, ať už se jedná o LiDAR, RADAR nebo kameru, má silné stránky při různých meteorologických podmínkách. V momentě, kdy čtete tento článek, tak různé vývojové týmy na celém světě pracují na tom, aby senzorika byla jednoho dne po všech směrech spolehlivější než lidské oko. Proto je docela možné, že v budoucnu doplní náš LiDAR a kameru také RADAR.   

Bezpečnost především  

Naše digitální technologie vyvíjíme v souladu se třemi hodnotami Bezpečnost – Komfort – Ekologie. To je hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli jít cestou LiDARu, protože jsme jasně vyhodnotili, že právě tato technologie nám umožní naplnit hodnotu Bezpečnost daleko lépe než  s využitím technologie RADARu. 

Přidejte se k týmu
Sdílet
Odebírat