Zpátky na blog

Mzdy podle smitia 2.0. Část 2: HPP vs. OSVČ

21. 4. 2020 | Vendula Vítková

V druhém článku naší série Mzdy podle smitia 2.0 vycházíme z údajů od 1139 respondentů, kteří v dotazníků uvedli, že pracují na HPP (74 %), nebo jako OSVČ (26 %).

Jak už jsme se dozvěděli z předešlého článku, IT specialisté pracující jako OSVČ mají podle mediánu o 25 000 Kč vyšší hrubý měsíční příjem než ajťáci, kteří pracují na HPP. 35 % respondentů pracujících jako OSVČ v dotazníku uvedlo, že jejich hrubá měsíční odměna je ve výši „100 000 Kč a více“. U ajťáků pracujících na HPP to bylo 8 % dotázaných.

HPP a OSVČ pod drobnohledem

Věkový průměr těchto dvou skupin je dá se říci totožný, 32 let (HPP) vs. 31 let (OSVČ). Víc jak 3/4 ajťáků pracujících jako OSVČ jsou z Prahy nebo Brna, HPPčkaři jsou více rozmělnění po ČR.

Muži a ženy

Na HPP pracuje téměř 4x více mužů než na OSVČ, u žen je poměr HPP vs. OSVČ ještě vyšší (5,3x více na HPP).


HPP
OSVČ
muži
73 %
27 %
ženy
85 %
15 %

Vzdělání

Nejvíce ajťáků z těchto dvou skupin jsou vystudovaní inženýři, hned v závěsu jsou IT specialisté s ukončeným středoškolským vzděláním.

dosažené vzdělání HPP
OSVČ
bez formálního vzdělání 1 %
2 %
středoškolské 34 %
37 %
bakalářské 23 %
25 %
inženýrské 40 %
35 %
doktorandské
2 %
1 %

Zkušenosti a programování jako hobby

Rozdíly mezi HPP a OSVČ jsme našli v průměrné pracovní zkušenosti v IT oboru nebo angažovanosti/nadšení pro programování. 


HPP
OSVČ
průměrná pracovní zkušenost v IT
7,7 let
9 let
programování ve volném čase
54 %
72 %
zapojení do open source projektů 15 %
27 %

Po tomto přehledu vás určitě nepřekvapí fakt, že 21 % IT specialistů pracujících jako OSVČ k jejich práci v IT přivedlo programování ve volném čase.

Programátor je nejčastější pozice jak pro HPP, tak pro OSVČ

Pracovní pozice u 56 % respondentů pracujících jako OSVČ jsou programátoři, u HPPčkařů je 34 % programátorů z dotázaných IT specialistů. Mezi nejpoužívanější programovací jazyk patří JavaScript.

Nejčastější pracovní pozice


HPP
OSVČ
1.
programátor/developer
programátor/developer
2. technická podpora/administrátor/správce OS a sítí
vedoucí vývoje/team leader/scrum master
3.  IT konzultant
IT project manager
4. tester/QA
IT konzultant
5. IT analytik
SW architekt

Závěrem

Při porovnání HPP a OSVČ z našeho vzorku respondentů můžeme říct, že ajťákům pracujícím jako OSVČ stačí pro jejich job převážně středoškolské vzdělání, mají více pracovních zkušeností v IT oboru, programování berou spíš jako hobby a vydělají si o 25 000 Kč v hrubém měsíčně víc než IT specialisté pracující na HPP. Avšak je nutné dodat, že jako živnostníci musí přemýšlet spíš jako podnikatelé než jako zaměstnanci, víc finančně plánovat a převzít větší zodpovědnost. Na druhou stranu, jako zaměstnanec máte přesně vyhraněné mantinely pro svou práci, ale i jistoty, které živnostník nemá. A na 100 000 Kč/měsíčně dosáhne alespoň 8 % z HPPčkařů, což není zanedbatelné.


Prosíme, nezapomínejte, že vzorek respondentů v našem průzkumu je z velké části postavený na aktivitách smitia a členů skupiny Ajťáci pro IT komunitu. Přesnost výstupů ovlivňuje velikost vzorku i fakt, že celý dotazník je postavený na důvěře ke každému účastníkovi.

Pokud nechcete, aby vám některý z budoucích článků unikl, přihlašte se do naší skupiny Ajťáci pro IT komunitu nebo přímo do smitia.

Nabídka ze smitia
Sdílet
Odebírat