Zpátky na blog

Nové funkcionality smitia pro firmy

6. 2. 2019 | Radoslav Pittner

Jako přivítání do nového měsíce jsme pro vás připravili několik novinek, na které teď můžete ve smitiu narazit. Seznamte se.

Nové role v administraci

Doposud jste ve smitiu používali pouze 2 role: Osoba s účtem a Osoba bez účtu. Nyní jsou ve smitiu role 3 s trošku odlišnými oprávněními:

 • Správce
 • Manažer
 • Osoba bez účtu

Správce

V roli správce může být více uživatelů, ale musí být vždy alespoň jeden. Při nasazení této nové role se Správcem stane uživatel, na jehož e-mail je společnost registrovaná. Role Správce má všechny funkce smitia:

 • Oprávnění měnit firemní profil
 • Oprávnění vytvářet projekty a nabídky
 • Může chatovat s kandidáty prostřednictvím smitia
 • Navíc má přehled o všech propojeních kandidátů přes smitio s jakýmkoliv firemním uživatelem v nové sekci Propojení kandidáti
 • Správci chodí notifikace na e-mail: 
         · Ohledně každého nového propojení (tj. když kandidát pošle první zprávu)
         · V případě, že manažer do 3 dnů kandidátovi neodepíše (aby byli schopni měřit spojení)

Manažer

Role Manažera je primárně určena pro kontakt s kandidáty:

 • Nemá práva pro vytváření změn ve firemním profilu
 • Nemůže vytvářet projekty a nabídky
 • Nevidí další uživatele
 • Má pouze přehled o tom, k jakým projektům a nabídkám je přiřazen
 • Dostává notifikace ve chvíli, kdy mu do smitia přijde zpráva od kandidáta
 • Může chatovat s kandidáty prostřednictvím smitia

Po přihlášení do administračního prostředí se Manažer dostane rovnou do sekce Chat, aby hned viděl novou komunikaci.

Osoba bez účtu

U této role se nic nezměnilo:

 • Nemá do administračního prostředí smitia přístup
 • Zobrazuje se pouze v profilu společnosti

Nová sekce Propojení kandidáti

Do této části smitia se dostane pouze uživatel s oprávněním Správce. V sekci Propojení kandidáti najdete tento přehled:

 • Jméno kandidáta
 • Na jakou pozici reagoval 
 • Kterému manažerovi napsal
 • Kdy ho kontaktoval
 • Zda dostal odpověď od někoho z firmy a v jakém čase
 • Zda je přiložené CV včetně možnosti jeho stažení
 • Zda je přiložený LinkedIn včetně možnosti prokliku

Věříme, že vám nové funkce pomohou k lepší a efektivnější práci se smitiem.

Nabídka ze smitia
Sdílet
Odebírat