Zpátky na blog

Novinky v počítání dovolené a další změny pro rok 2021

27. 1. 2021 | Denisa Janatová

Nový rok přináší mnoho novinek v oblasti personalistiky a my jsme vám ty nejpodstatnější sepsali. Dejte si dobrou kávu nebo čaj a začtěte se do letošních novinek.

Dovolená

Od 1. 1. 2021 dochází k narovnání výpočtu čerpání dovolené změnou z počítání ve dnech na počítání na hodiny.

Nyní se tedy při 8hodinovém úvazku a 20denní dovolené počítá dovolená místo 20 dnů jako 160 hodin. Čerpání jednoho dne tak odpovídá čerpání 8 hodin dovolené.

Pro drtivou většinu firem to nemá žádný reálný dopad – dopad to má na firmy, resp. zaměstnance, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu (jeden den v týdnu pracují např. 6 hodin, další den 10 hodin apod.).

Při čerpání dovolené v loňském roce bylo pro zaměstnance výhodnější čerpat dovolenou v době, kdy má delší pracovní úvazek – jedním dnem dovolené nahradil 10hodinovou směnu. Pokud by dovolenou takto čerpal letos celý rok, potom by ve dnech vyčerpal 20 dnů, ale v přepočtu na hodiny neodpracoval 10 hodin.

Což je o 40 hodin více než je dovolená při rovnoměrném úvazku (v tomto případě průměrném osmihodinovém úvazku), tj. zpětným přepočtem na dny by čerpal dovolenou v ekvivalentu 200/8 = 25 dnů.

Naopak, pokud by zaměstnanec čerpal dovolenou pouze ve dnech, kdy má kratší úvazek, např. 6 hodin, pak by za rok vyčerpal také 20 dnů dovolené, ale v hodinách by čerpal pouze 120 hodin dovolené, tj. čerpal by dovolenou v ekvivalentu pouze 15 dnů (120/8 = 15).

K narovnání tohoto stavu je tedy denní (týdenní) nárok na dovolenou nahrazen hodinami, kdy při čtyřech týdnech dovolené (20 pracovních dnů) odpovídajících 160 hodinám dovolené čerpá zaměstnanec vždy tolik dovolené, kolik dělá jeho momentální denní pracovní úvazek (10 hodin dovolené v prvním případě, 6 hodin dovolené v druhém) až do výše nároku 160 hodin dovolené ročně. Přitom stále platí, že dovolená se čerpá ve dnech, tedy zaměstnanec si bere např. dva dny dovolené, kdy se mu první den počítá jako 10 hodin a druhý jako 6 hodin dovolené.

Dovolenou nelze čerpat po hodinách! Mění se pouze výpočet čerpání daného dne z 1 + 1 den dovolené na 10+6 hodin. Zaměstnanec si nemůže čerpat např. pouze 3 hodiny za den, ale podle zákoníku práce čerpá 1 den (který se pouze počítá v hodinách podle počtu hodin denní směny).

Čtyřtýdenní dovolená se nyní počítá jako nárok 160 hodin při 8hodinovém pracovním úvazku, 150 hodin při 7,5hodinovém úvazku atd.

Prodloužení dovolené až o 5 dnů při práci s mládeží (tábory, kurzy)

Zákoník práce nově určuje možnost požádat o prodloužení dovolené až o 5 dnů v případě, že zaměstnanec tuto dovolenou čerpá kvůli organizaci sportovní činnosti dětí a mládeže (tábory, sportovní kurzy). K nároku je nutno splnit několik podmínek, uvedených v zákoníku práce jako práce pro zavedenou organizaci pořádající sportovní činnost, praxe zaměstnance v činnosti s mládeží, atd.

Omezení krácení dovolené

Od 1. 1. 2021 dochází k omezení možnosti krácení dovolené v případě absence zaměstnance (např. za den neomluvené absence bylo možné krátit až 3 dny dovolené, nyní je možné krátit pouze jeden den za den neomluvené absence, tedy v poměru 1:1).

Při dlouhodobé pracovní neschopnosti nyní nedochází ke krácení nároku na dovolenou, ale místo toho nově nevzniká nárok na dovolenou, který vznikne až na základě odpracované doby.

Sdílené pracovní místo

Nově je možné zavést sdílené pracovní místo, kdy na jeden úvazek připadnou dva nebo i více zaměstnanců. Je na nich, jak si rozvrhnou svoji pracovní dobu. Podstatné je, aby došlo k naplnění úvazku, tedy kdo kolik a kdy odpracuje daný počet hodin. Jedinou podmínkou je, že každý z nich musí odpracovat svoji část zkráceného úvazku.

Novela Zákoníku práce v letošním roce přináší dobře prezentovatelné benefity pro vaše zaměstnance, pokud tedy pomineme administrativu spojenou s novým způsobem počítání dovolené při směnném provozu. Zajímavý benefit, který by se dal spojit i s nějakou firemní aktivitou, je možnosti 5denní dovolené navíc pro sportovní nadšence, kteří se věnují dětem a mládeži. Také upravené podmínky pro sdílené pracovní místo, kdy můžete na jeden úvazek zaměstnat dva i více lidí, vám jako zaměstnavateli poskytuje možnost, jak využít potenciál lidí, kteří mají omezenou časovou kapacitu.

Nabídka ze smitia
Sdílet
Odebírat