Zpátky na blog

Proč se průzkumy mezd v IT tak liší?

6. 3. 2020 | Vendula Vítková

Při zpracování dat ze mzdového průzkumu smitia 2.0 jsme si prošli i další nezávislé zdroje, abychom měli srovnání. A když už jsme je měli všechny pohromadě, připravili jsme pro vás rovnou krátký přehled.

Všechny průzkumy vychází v pravidelných intervalech

  • Český statistický úřad informuje o výši mezd kvartálně, poslední výstup je z 4. kvartálu 2019.
  • Personální agentura Hays vydává vždy na začátku roku mzdový průzkum skrz všechny obory, aktuální Pracovní trh v roce 2020.
  • Kontraktor CoolPeople také vydává vlastní přehledy o mzdách IT specialistů, částky uvádí v MD a hlídají si kvartální změny, poslední článek z června 2019.
  • Aktuální výši mzdy na konkrétní pozici můžete prověřit na serveru Platy.cz, zkusili jsme zadat do vyhledávání kategorii „Informační technologie“.
  • Personální agentura Grafton vydává také jednou ročně mzdové průzkumy v ČR, které obsahují 200 pozic, poslední průzkum je z roku 2019.
  • Portál StartupJobs letos v lednu zveřejnil první mzdový průzkum v IT.
  • ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) zveřejňuje kvartálně mzdové průzkumy, aktuální z 3. kvartálu 2019.
  • Ze zahraničních zdrojů provádí každoroční mzdové průzkumy v IT např. Stackoverflow.

Co stojí za rozdílnými hodnotami?

Jednoznačně je to zdroj dat a jejich další využití.

Průzkum kontraktoru CoolPeople vychází z databáze jejich klientů. Vzhledem k tomu, že CoolPeople prodávají kapacitu IT specialistů, kteří pracují na OSVČ, mají výdělek uvedený v MD. K průměrné mzdě IT specialistů pracujících pro kontraktory jsme dospěli tak, že jsme vzali průměrnou mzdu uvedenou v článku CoolPeoplu za MD (6 550 Kč/MD) a vynásobili ji 20 (průměrný počet pracovních dnů v měsíci). Uveřejnění mezd jednotlivých pozic může být zajímavým vstupem pro další kontraktory pro srovnání nabídky nebo pro IT specialisty, kteří přemýšlí o práci na kontrakt. Jen je nutné pamatovat na možné rozdíly mezi prací na HPP a OSVČ a to nejen z pohledu finančního ohodnocení.

I personální agentura Hays má nepoměrně vyšší hrubou průměrnou mzdu v porovnání s ostatními průzkumy. Hays také vychází ze svých databází klientů, firem i IT specialistů. Hays se zaměřuje především na seniorní pozice a tím se vzorek respondentů liší od ostatních jako např. ISPV, který data čerpá z informačního systému Ministerstva financí. Šetření ISPV je zpracováváno především pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších orgánů státní správy. Slouží jako jeden z podkladů pro stanovení základní výměry starobního důchodu, valorizace důchodů, stanovení inflace nebo úpravu platů státních zaměstnanců.

Český statistický úřad, stejně jako ISPV slučuje obory Informační činnosti a komunikační činnosti, tím mohou data částečně zkreslovat.

Portál StartupJobs vychází z podzimního dotazování návštěvníků jejich webu.

My ve smitiu stavíme na důvěře a používáme data, která jste nám dali prostřednictvím dotazníků na webu i v naší komunitě. Průzkumy provádíme nezávisle skrz celý český trh (neoslovujeme jen návštěvníky našeho webu).

Server Platy.cz přepočítává výšku platů pomocí kvantilové regrese, která jim umožňuje odhadnout výšku platu i při nízkém počtu respondentů. O metodice se více dočtete zde.

Co si z toho vzít?

Čerpat se dá dobře ze všech výše uvedených průzkumů, pokud víte, na jaká data se dívat. Inspiraci a porovnání při práci na HPP dobře nasajete z dat od Startupjobsu, nebo Hays. Pokud zvažujete práci na OSVČ, nebo jste kontraktor, můžete využít průzkum od Haysu nebo CoolPeople. Za realistický střed můžete brát data, která nám dáváte vy, nebo která vaši zaměstnavatelé vykazují finančnímu úřadu.

Nabídka ze smitia
Sdílet
Odebírat