Zpátky na blog

Stěhovat se za prací do zahraničí?

14. 11. 2019 | Vendula Vítková

Stáli jste už někdy před rozhodnutím práce v ČR nebo v zahraničí? Kde je vlastně jednodušší nastartovat profesní kariéru?

Protože zatím neexistují oficiální statistiky českých IT specialistů pracujících v zahraničí, udělali jsme si vlastní průzkum. Krom důvodů, které IT specialisty vedly k práci v zahraničí, nám vypadlo pár zajímavých čísel. Pobavili jsme se také s jedním z českých kontraktorů působícím na rakouském trhu.

Kolik českých IT specialistů pracuje v zahraničí

8 % dotázaných českých ajťáků pracuje v zahraničí a z nich ¾ v Evropě. Přes 60 % z nich je ve věku 25–34 let, necelých 80 % jich je ve vztahu a 36 % má děti.

Hlavní důvody, které je za odstěhováním se do zahraničí vedly, jsou vyšší mzda, zvýšení šancí na pozdější kariérní růst a poznání nové kultury. Respondenti mohli uvést až 3 důvody, které je ke stěhování vedly.

Proč by se IT specialisté za prací do zahraničí odstěhovali

Většina dotázaných IT specialistů z našeho průzkumu pracuje ve své domovině. Převážně se jednalo o Čechy a Slováky pracující v Česku nebo na Slovensku. U nich nás zajímala ochota stěhování se za prací do zahraničí. Překvapilo nás, že víc než polovina z nich je ochotna se za prací do zahraničí přestěhovat.

Důvody, které by je k tomu vedly, se shodují s těmi, které uvedli IT specialisté, kteří už v zahraničí pracují: vyšší mzda, zvýšení šancí na pozdější kariérní růst a poznání nové kultury.

A jaké jsou důvody, kvůli kterým zůstávají doma

Z větší části jsou to sociální vazby – partner/ka nebo jiný rodinný příslušník a kamarádi. Dalším důvodem je aktuální vybudované zázemí.

Práci v zahraničí nemusíte hledat na vlastní pěst

Na trhu práce existují firmy, tzv. kontraktoři, které se specializují na dosazování jednotlivců nebo celých týmů do zahraničních společností.

Dobrým příkladem je Anova IT, která se specializuje na rakouský trh. Spojili jsme se s Petrem Odvářkou, CEO společnosti a také s jedním z jejich IT specialistů, Slavem, a získali pro vás pár informací o tom, jak to v Rakousku chodí.

Je tedy lepší volba ČR nebo zahraničí?

Na českém pracovním trhu je zhruba 84 tisíc IT specialistů, kteří ve valné většině dávají přednost práci na domácí půdě. Připouští však, že vyšší výdělek by je v 60 % dokázal zlákat k práci v zahraničí.
Podle slov Petra Odvářky z firmy Anova IT: „Tam, kde se v Česku se mzdou končí, v Rakousku se začíná.“ A medián ročního příjmu rakouského IT specialisty 36 680 EUR toto tvrzení jen potvrzuje. Na druhou stranu, David Nárožný v rozhovoru pro peak.cz aktuální stav mezd IT specialistů v ČR komentuje takto: „Průměrný plat za Java vývojáře v Česku činí kolem 90 tisíc korun, tedy čtyřnásobek průměrné mzdy.“

Pokud odhlédneme od mzdové politiky, pak zahraničí je jednoznačně zajímavou volbou pro ty, kdo chtějí poznat jinou kulturu, přístup k práci a chtějí se zdokonalit v cizích jazycích. ČR je pak jistotou domácího prostředí a rodinného zázemí.

Nabídky Anova IT
Sdílet
Odebírat