Zpátky na blog

Test Driven Development vs. Acceptance Test Driven Development

5. 6. 2024 | Tesena

V minulých dílech naší série o přístupech vývoji softwaru jsme se zaměřily na výhody a nevýhody přístupu Model-based testing a Exploratory testing. V tomto díle se podíváme na téma vývoje softwaru, složitého procesu, který vyžaduje pečlivé plánování a efektivní strategie. Mezi dvě často diskutované metodiky vývoje softwaru patří Test Driven Development (TDD) a Acceptance Test Driven Development (ATDD). Obě tyto metodiky kladou důraz na testování, avšak s odlišným zaměřením a postupy. V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi TDD a ATDD a posoudíme jejich výhody a nevýhody.

Test Driven Development (TDD) je metodika, která staví na psaní testů před implementací kódu. TDD má tři hlavní kroky:

 1. Psaní testu (Red): V této fázi vývojáři píší testy pro novou funkcionalitu, kterou chtějí implementovat. Tyto testy obvykle selžou, protože nová funkcionalita ještě není implementována.
 2. Psaní kódu (Green): V této fázi vývojáři implementují minimální množství kódu potřebného k tomu, aby testy prošly. Cílem není psát dokonalý kód, ale jen takový, který testy projdou.
 3. Refaktorování (Refactor): V této fázi vývojáři upravují kód tak, aby byl čistý, čitelný a efektivní, aniž by se měnila jeho funkcionalita. Cílem je zlepšit kvalitu kódu a odstranit duplicitu.

Mezi hlavní výhody TDD patří:

 • Lepší návrh kódu: TDD často vede k lepšímu návrhu kódu, protože vývojáři musí nejprve přemýšlet o tom, jak testovatelný kód napsat, než začnou psát samotný kód.
 • Včasná detekce chyb: Testy jsou psány před implementací kódu, což znamená, že chyby jsou odhaleny co nejdříve v procesu vývoje.
 • Větší důvěra v kód: Pokud všechny testy procházejí, můžete mít větší důvěru, že vaše aplikace funguje tak, jak má.

Mezi nevýhody TDD patří:

 • Nutnost znalosti metodiky: Někteří vývojáři mohou mít obtíže s implementací TDD do svého vývojového procesu.
 • Časová náročnost: Psaní testů může zpozdit začátek implementace skutečné funkcionality a zpomalit tak rychlost vývoje.
 • Nutnost dobré znalosti testování: Efektivní využití TDD vyžaduje dobré porozumění principům testování a schopnost psát efektivní testy.

Oproti tomu Acceptance Test Driven Development (ATDD) je metodika, která klade důraz na spolupráci s klientem nebo Product Ownerem a na definici přesných akceptačních kritérií. ATDD zahrnuje tvorbu testovatelných akceptačních scénářů, které slouží k ověření, zda software splňuje požadované funkční a nefunkční požadavky.

Mezi hlavní výhody ATDD patří:

 • Zajištění shody s požadavky zákazníka: ATDD klade důraz na spolupráci se zákazníkem při definici požadavků a tvorbě testovacích scénářů, což zajišťuje, že software bude plně odpovídat očekáváním uživatele.
 • Lepší komunikace: Díky úzké spolupráci se zákazníkem a definici akceptačních kritérií ATDD podporuje lepší komunikaci mezi členy týmu a zákazníkem, což může vést ke snížení rizika nedorozumění.
 • Větší přesnost testů: Testy v ATDD jsou psány z perspektivy uživatele a zaměřují se na ověření, zda software splňuje konkrétní požadavky zákazníka, což může vést k větší přesnosti a relevanci testů.
 • Snížení chyb: Díky důrazu na tvorbu testovacích scénářů je v ATDD riziko chyb v testovaném software sníženo, protože jsou hlavní případy užití a požadavky zákazníka testovány na samotném začátku vývojového procesu.

Mezi nevýhody ATDD patří:

 • Komplexita: Implementace ATDD může být náročnější než u TDD kvůli nutnosti úzké spolupráce se zákazníkem, definice akceptačních kritérií a tvorby testovacích scénářů.
 • Závislost na spolupráci se zákazníkem: Úspěch ATDD je závislý na aktivní účasti zákazníka při definici požadavků a tvorbě testovacích scénářů. Pokud není zákazník k dispozici nebo není ochoten spolupracovat, může to zpomalit nebo znemožnit implementaci ATDD.
 • Časová náročnost: ATDD vyžaduje čas a úsilí na definici akceptačních kritérií a tvorbu testovacích scénářů, což může znamenat delší dobu strávenou na plánování a analýze v porovnání s TDD.
 • Potřeba automatizace testů: Efektivní provádění ATDD vyžaduje automatizaci testů, což může být náročné na implementaci a udržování, zejména při komplexních softwarových projektech.

Závěrem

TDD a ATDD jsou dvě různé metodiky vývoje software, každá s vlastními výhodami a nevýhodami. Zvolení správné metodiky závisí na konkrétních potřebách projektu a schopnostech týmu. Bez ohledu na zvolenou metodiku je však důležité, aby se týmy zaměřovaly na kvalitu a spolehlivost svého kódu.

Mohlo by vás zajímat:

Model-based testing: Výhody, nevýhody a kdy metodu použít

Je Exploratory Testing kvalitní metodou, nebo pouhá nedbalá práce?

Tesena Fridays aneb když je interní vzdělávání firemní hodnotou

Test management na velkých projektech

Automatizace UI pomocí vizuálního rozpoznávání (RF + Sikuli)

Testing jako nejdůležitější součást dodávky IT řešení

#smitio #tesena #tesenafest #ATDD #TDD #testing

Přidej se do týmu
Sdílet
Odebírat