Zpátky na blog

Tým útvaru optimalizace portfolia výrobních zdrojů, rozhoduje o tom, které elektrárny bude ČEZ používat

25. 5. 2023 | Kateřina Marešová

Co do počtu je možná útvar optimalizace portfolia výrobních zdrojů menší, ale nenechte se zmást, mají odpovědnost za velkou agendu. Tým pod vedením Pavla, rozhoduje o tom, které elektrárny budou vyrábět elektřinu a které se naopak odstaví.

Jejich ultimátním cílem je optimalizovat portfolio zdrojů s co největším možným ziskem.

Co tedy vlastně dělají?

Zaštiťují komplet celý proces plánování, od podnikatelského plánu až po plán, týden před realizací prodejů elektřiny na trhu. V celém horizontu odpovídají za správnost nákladových modelů elektráren, tj. podkladů pro rozhodování o výrobě a nevýrobě elektráren.

Každý analytik má svěřené portfolio zdrojů, o které se stará - jaderné elektrárny, vodní elektrárny, přečerpávací elektrárny, paroplynové, hnědouhelné, černouhelné, atd. nově přibydou také obnovitelné zdroje (fotovoltaiky atd.).

Zároveň na vyžádání provádí ad-hoc analýzy, které jsou potřeba  pro hodnocení různých scénářů provozu s dopadem do hospodaření společnosti . Významnou oblastí činnosti útvaru je také tvorba a prezentace reportů. Reportují výsledky podnikatelského plánu, rozpočtu, očekávaných skutečností včetně komentářů dopadů do výroby, dodávek uhlí a hrubé marže.

Zjednodušeně řečeno, celý útvar je zodpovědný za to, že proměnné náklady, které jsou potřeba k výrobě elektřiny jsou správně spočítané a co nejlépe odpovídají skutečnému stavu výrobních zdrojů. Pokud nějaký zdroj vyrábí elektřinu dráž, než je cena elektřiny na trhu musí se odstavit.

Neznamená to samozřejmě, že se celá již postavená elektrárna zavře a už nikdy nebude vyrábět, plánování odstávek může být třeba jen krátkodobé, nebo dojde jen ke snížení výroby v určitých dnech, tak aby byl provoz optimální.

Kdo za tím stojí?

V čele útvaru stojí Pavel, který svoji 25 letou znalost tradingu a optimalizaci provozu elektráren v této roli krásně zúročil. 

V ČEZu začal ještě během studií, kde dokonce udělal i svoji diplomovou práci na téma budoucího obchodování s elektřinou. V té době byla poměrně revoluční, jelikož ještě neexistoval trading. Pavel začal na pozici obchodníka, dále taky získal zkušenost s výkupem nezávislých zdrojů a stál u zrodu tradingu. Vzhledem k jeho technickému vzdělání ho to, ale víc táhlo k prohloubení znalostí ze strany elektráren a provozu zdrojů a tak se nyní realizuje v útvaru optimalizace portfolia .

Jeho tým se skládá ze 4 čistých analytiků a analytičky, která má na starosti hlavně reporting. Jelikož se v současné době provádí upgrade optimalizačního nástroje a významně se mění portfolio zdrojů a tržní podmínky hledají k sobě do týmu posilu.

Při své práci velmi úzce komunikují přímo s elektrárnami, dobré osobní vztahy jsou pro vzájemnou spolupráci velmi důležité. Otevřená a upřímná komunikace a sdílení dat jsou klíčem úspěchu.

Intenzivní spolupráce probíhá také  s Tradingem, Controllingem a dalšími útvary ve společnosti.

V jakém horizontu plánování probíhá?

Jelikož se trh s energetikou neustále mění, je potřeba pružně reagovat na změny, a proto probíhá plánování zdrojů v několika liniích.

Dvakrát ročně se zpracovává dlouhodobý plán na 5 let včetně rozpočtu, každý měsíc očekávaná skutečnost, každý týden v pondělí potom aktuální plán do konce daného roku. V potaz se berou kromě cen elektřiny a povolenek CO2 také další faktory odvislé od typu výrobního zařízení jako například, kolik uhlí  dodají doly, emisní omezení, stav hladin na vodách a přítoky, dodávky plynu apod.  

Plány se často mění a útvar optimalizace portfolia výrobních zdrojů má za úkol nejen tyto změny reflektovat, ale také je správně interně komunikovat.

Jaké nástroje jim k jejich práci pomáhají?

Hlavní nástroj, který jim denně usnadňuje práci je  optimalizační systém pro přípravu provozu. Tento nástroj pro ně vyvíjí a programují kolegové z útvaru ČEZ ICT a ČEZ a.s.

Jak už jsme nakousli v rozhovoru se Standou Kostkou z Tradingu, v ČEZu momentálně pracují na vývoji nového interního systému. 

Pavlovi analytici vývojářům pomáhají detailně definovat používané modely a překlápět je do programovací řeči. Znalost základů programování například v Pythonu jim tedy přijde vhod. 

Předpoklady pro práci analytika

Abyste v Pavlově týmu uspěli, musíte mít hlavně analytické schopnosti a umět se nad problémy zamyslet, dříve, než řeknete, že nevíte :-) 

K ruce vám přijdou taky matematické znalosti a základní ekonomické principy fungování trhu. Povědomí o tom, jak fungují elektrárny a chuť se ponořit do této problematiky hlouběji.

Abyste do týmu zapadli i lidsky, musíte být týmový hráč a nebát se zodpovědnosti, protože v té roli jí máte opravdu hodně. Jako analytik musíte umět i diplomaticky komunikovat se všemi zúčastněnými stranami a dobře formulovat a argumentovat změny, které se v plánování odehrávají.

A co je na tom nejvíc baví?

Jednoznačně to je pestrost a různorodost práce. 

Portfolio elektráren je velmi široké, analytik si může vybrat, co ho nejvíc zajímá. Nově také bude docházet k postupné eliminaci emisních výrobních zdrojů a budou se přidávat nové bez emisní (respektive méně emisní) zdroje, což zase přinese nové zajímavé výzvy.

Tím, jak je energetický trh dynamický, je dynamická i práce v útvaru optimalizace portfolia výrobních zdrojů, nehrozí tedy, že se člověk dostane do nudného stereotypu.

Mohlo by vás zajímat:

# IT oddělení v ČEZ Trading hraje klíčovou roli a podílí se na zajímavých, dynamicky rostoucích projektech

Přidejte se k týmu
Sdílet
Odebírat