Zpátky na blog

Vývoj Android aplikací: 10 užitečných tipů pro rok 2024

7. 3. 2024 | Dactyl Group

Je tady další zajímavá kapitola ze světa nezastavitelného technologického pokroku! Také patříte mezi aktivní vývojáře a nechcete se ztratit ve víru moderních trendů při vzniku Android aplikací? Dactyl Group vás v článku provede 10 užitečnými vychytávkami, které vám pomohou v roce 2024 nezůstat pozadu. Připravte se na jízdu plnou nejnovějších inovací i osvědčených triků pro každého pilného Android vývojáře!

1) Síla Kotlinu a Android Studia

Kdo by neznal Kotlin. V současnosti se díky své stručné syntaxi, bezpečnostním prvkům a bezproblémové interoperabilitě s Javou stal preferovaným programovacím jazykem pro vývoj Android aplikací. Ještě ho nepoužíváte? Po dočtení možná ještě rádi zvážíte migraci svých projektů!

Jako vývojové prostředí jednoznačně vede Android Studio. Pro snadnou instalaci včetně vyhledávání dostupných aktualizací můžete využít JetBrains Toolbox! Jedná se o platformu vyvinutou společností JetBrains, která zjednodušuje správu vašich vývojových nástrojů (včetně Android Studia).

Kromě automatického hledání aktualizací vás určitě nadchne i možnost mít více verzí Android Studia nainstalovaných paralelně. To je užitečné například při testování nových funkcí z Canary nebo Beta vydání.

S různými verzemi Android Studia můžete také bez obav experimentovat a zkoušet možnosti, které ještě nejsou k dispozici ve stabilní verzi!

2) Důraz na UX a poutavé UI

Uživatelský zážitek (UX) je klíčovým faktorem úspěchu aplikace. Vytvářejte proto intuitivní uživatelská rozhraní (UI) s poutavou grafikou a plynulou navigací – například s přechodovými animacemi!

Nezapomeňte také na implementaci tmavého režimu. Tmavý režim je stále populárnější, což dá rozum… Je šetrnější pro oči a šetří baterii na zařízeních s OLED obrazovkami. 

Určitě také dodržujte principy Material Designu. S použitím jeho komponent dosáhnete opravdu intuitivního zážitku pro uživatele. V nejnovějším vydání Material Design 3 přibyla možnost přizpůsobení barevné palety aplikace – Dynamic Color. Povolením této funkce se uživateli automaticky přizpůsobí UI prvky aplikace barvám tapety zařízení. Dynamic Color dále používá pokročilé algoritmy, aby určil vhodnou kombinaci barev – jednotlivé prvky budou ladit s tapetou i mít dostatečný kontrast.

3) Optimalizace aplikace pro různá zařízení

V dnešní době nevznikají řešení jenom pro jeden druh zařízení. Je tak jasné, že úspěšní vývojáři musí své zaměření rozšířit na celou řadu různorodých zařízení. Cení se totiž schopnost adaptace.

Při navrhování se zaměřte na to, aby  vaše aplikace s lehkostí zvládla rozdílné velikosti obrazovek, a to včetně skládacích zařízení a tabletů. Tento přístup zajistí, že vaše aplikace bude působit a vypadat skvěle napříč celým spektrem zařízení s Androidem.

Android app development: 10 useful tips for 2024 (Optimization)

4) Integrace případů užití

V roce 2024 je zásadním krokem použití modulární a čisté architektury, jako je MVVM nebo MVI. Nejde však jen o výběr správného architektonického vzoru, ale také o integrování základního konceptu: případu užití (use case).

Případy užití mají významnou roli při zajišťování dobře strukturované a odolné aplikace. V podstatě slouží jako most mezi prezentační vrstvou aplikace a podkladovou business logikou. Zahrnují konkrétní interakce nebo úkoly, které uživatelé mohou provádět v rámci aplikace.

Začleněním use cases do vaší architektury dosáhnete několika významných výhod:

 • Přehledné rozdělení. Případy užití pomáhají udržovat jasný rozdíl mezi prezentační vrstvou (UI) a doménovou/obchodní logikou. Tento přístup pomáhá s organizací a srozumitelností vašeho kódu.
 • Škálovatelnost. Aplikace se vyvíjí a požadavky se mění. Use cases umožňují efektivě škálovat aplikaci, ale i přidávat či upravovat případy bez narušení celého kódu. To podpoří celý agilní vývojový proces.
 • Testovatelnost. Případy užití lze snadno testovat izolovaně. To znamená pečlivé ověření obchodní logiky aplikace bez nutnosti zabývat se složitostí uživatelského rozhraní. Tím dosáhnete spolehlivějších a odolnějších testů.
 • Udržitelnost kódu. S případy užití se kód lépe udržuje. Změny a aktualizace lze aplikovat na konkrétní use cases bez vytváření kaskádových efektů v celém kódu.
 • Zjednodušená spolupráce. Různé týmy mohou nyní pracovat na odlišných případech užití současně, což podporuje paralelní vývojové úsilí a účinnou spolupráci.

5) Pravidelné aktualizace projektu

Při vývoji pro Android není důležité aplikaci pouze dotáhnout do konce, ale také neustále aktualizovat všechny součásti projektu. To zahrnuje udržování vaší cílové a kompilované verze SDK, aktualizaci verzí Gradle a Android Gradle pluginu, ale také udržování aktuálního stavu vašich knihoven.

Jaké výhody zajistí pravidelné aktualizace?

 • Zabezpečení a stabilita. Aktualizace často obsahují základní bezpečnostní záplaty a opravy chyb. Vaše appka tak zůstane bezpečná a stabilní, čímž se sníží riziko zranitelnosti a selhání.
 • Kompatibilita. Aktualizace projektu zajišťuje také kompatibilitu s nejnovějšími zařízeními, operačními systémy a funkcemi. Zajistíte si tak širší publikum pro vaši aplikaci a zabráníte problémům s kompatibilitou.
 • Optimalizace výkonu. Aktualizace mohou vylepšit výkon, a tudíž se postarají o větší efektivitu. To vede k plynulejšímu uživatelskému zážitku a zajisté i lepším recenzím.
 • Přístup k novým funkcím. Otevře se vám příležitost využívat nové funkce a rozhraní API systému Android. To znamená větší konkurenceschopnost a daleko lepší funkce pro uživatele.
 • Podpora pro vývojáře. Zastaralé projekty mohou zkomplikovat řešení problémů. Dostupné aktualizace proto usnadňují získání podpory včetně rad z vývojářské komunity.
 • Snížení technického dluhu. Pravidelné aktualizace předcházejí hromadění technického dluhu – zátěže zastaralého kódu a závislostí.

6) Bezpečnostní opatření

Při vývoji aplikací pro Android musíte brát vždy na vědomí zabezpečení. Zahrňte do svých aplikací robustní bezpečnostní opatření, které se postará o ochranu dat a soukromí uživatelů.

 • Používejte nejnovější standardy šifrování,
 • využijte biometrické ověřování,
 • žádejte o oprávnění transparentně (důvěra uživatelů je klíčová).

A teď 2 praktické tipy:

1. Hesla a tokeny nikdy neukládejte v Shared Preferences! 

— Data se tímto způsobem ukládají ve formátu XML v nešifrované podobě. Místo toho použijte Encrypted Shared Preferences z knihovny Jetpack Crypto, které citlivá data zašifrují.

2. API klíče neukládejte jako konstanty v kódu! 

— Ukládejte je do místního souboru gradle.properties a soubor přidejte do .gitignore, aby se nezobrazoval v repozitáři. 

Jednoduše tím zabráníte možnému zneužití těchto klíčů.

Android app development: 10 useful tips for 2024 (Security)

7) Efektivní vývoj s pomocí AI

Umělá inteligence si našla své místo téměř všude a jinak tomu není ani při generování kódu. Dobře poslouží i volně dostupné nástroje, jako je například ChatGPT nebo Google Bard.

S čím vám chatboti pomůžou?

Usnadní vám práci a zrychlí vývoj – například při generování CRUD kódu, psaní dokumentace, opravách, optimalizaci i testování. Ale pozor! Chatbot se také někdy plete. Vývojář by měl navrhovaná řešení využívat spíše jako návod či inspiraci.

Hodit se může také GitHub Copilot, který si můžete bezplatně nainstalovat přímo do Android Studia. Tento doplněk je založený na GPT-3 a je schopný vygenerovat návrhy kódu.

O tom, jak umělá inteligence pomáhá s vývojem aplikací pro Android jsme už ale psali! Mrkněte.

8) Proč přejít na Jetpack Compose?

Jetpack Compose je moderní UI framework pro Android, který pomáhá po celém světě už od roku 2019. Protože se jedná o deklarativní framework, umožňuje vývojářům efektivně vytvářet uživatelská rozhraní pomocí kompozice malých a samostatných komponent.

Proč zvážit přechod na Jetpack Compose? Nabízí totiž řadu výhod oproti tradičnímu vývoji Android UI pomocí XML:

 • Přirozenější vývoj. Compose používá Kotlin – jazyk jako dělaný pro přirozené vývojářské myšlení.
 • Snadnější vývoj. Protože je deklarativní, vývojáři mohou rovnou specifikovat, jak má UI vypadat. Nemusí tak psát explicitní kód pro každý pixel na obrazovce.
 • Flexibilní použití. Compose lze použít k vytvoření libovolných uživatelských rozhraní – od jednoduchých obrazovek až po složité animace.
 • Menší kód. Méně je někdy více, zvláště v tomto případě. Kód je často menší a přehlednější než XML kód.
 • Lepší testovatelnost. Není třeba si nic nalhávat, je daleko jednodušší testovat Compose než XML kód.

Samozřejmě není všechno zlato, co se třpytí. 

Compose je stále relativně nová technologie, takže může být pro některé vývojáře složitější se s ní naučit pracovat.

Jetpack Compose však vyniká svou obrovskou výhodou – možností rozšíření na různé platformy. Tato flexibilita je pravděpodobně budoucností tvorby uživatelských rozhraní nejen pro Android, ale i pro jiné platformy prostřednictvím Compose Multiplatform.

I když je Compose Multiplatform stále ve fázi alfa, svým obrovským potenciálem nabízí zajímavé možnosti pro budoucí projekty.

I tématu Jetpack Compose jsme se už věnovali. Zopakujte si ho s námi!

9) Kontinuální integrace a nasazení (CI/CD)

Kontinuální integrace a kontinuální nasazení (CI/CD) je proces, který automatizuje vývoj, testování a nasazení aplikací. Pomáhá vývojářům pracovat rychleji, efektivněji a zajišťuje, že jsou aplikace vždy v dobrém stavu.

CI/CD se skládá ze dvou hlavních fází:

 1. Kontinuální integrace (CI): Změny v kódu se automaticky integrují do hlavního repozitáře. Vývojáři tak mohou pracovat na různých částech appky současně a kód je vždy optimální.
 2. Kontinuální nasazení (CD): Aplikace je automaticky nasazena do produkčního prostředí. Nové funkce a opravy tak jsou  rychle dostupné uživatelům.

Proč používat CI/CD pro vývoj Android aplikací?

 • Zvýšená rychlost a efektivita – CI/CD šetří čas automatizací celého vývoje včetně testování i nasazení.
 • Špičková kvalita – CI/CD udržuje aplikace v dobrém stavu pomocí automatického testování před nasazením.
 • Vysoká spolehlivost - CI/CD dovoluje vývojářům rychle reagovat na problémy díky neustálému testování a nasazování do produkčního prostředí.

Mezi populární příklady nástrojů pro Android patří nástroje jako: Jenkins, Travis CI a CircleCI.

10) Využití lokalizační služby

Android aplikace by měly nejen fungovat na různých zařízeních, ale také musí zároveň oslovit různorodá publika. Při dosahování tohoto cíle hraje obrovskou roli lokalizace. Větší efektivity a lepší spolupráce s iOS vývojáři vám pomohou dosáhnout lokalizačních služby jako Localise nebo Crowdin.

Proč byste lokalizační služby neměli zanedbávat?

 • Vícejazyčná podpora. Lokalizační služby zjednodušují překlad obsahu aplikace do dalších jazyků.
 • Zjednodušená spolupráce. Vše se netočí jen kolem Androidu. Společná lokalizační platforma umožní snadnou spolupráci s iOS vývojáři a dalšími členy týmu.
 • Kontextualizace. Lokalizační služby často umožňují přidávat kontextové informace nebo snímky obrazovky. A to znamená, že překladatelé lépe porozumí kontextu textu.

Android app development: 10 useful tips for 2024 (Developer)

Doufáme, že vám článek nabídl nové tipy, jak se vypořádat s moderním vývojem Android aplikací. Máte na nás další otázky? Něco vám není jasné? Chtěli byste svou vlastní spolehlivou appku? Napište nám.

#smitio #dactylgroup #android

Přidejte se do týmu
Sdílet
Odebírat