Zpátky na blog

Zohledňují zaměstnavatelé ve mzdách rostoucí míru inflace?

25. 9. 2022 | Denisa Janatová

Jak se zaměstnavatelé staví k současné situaci na trhu práce a jak právě tento trh ovlivňuje přetrvávající nejistota ohledně válečného konfliktu a s tím související rostoucí náklady kvůli energetické krizi? Jsou schopni zaměstnavatelé dorovnávat mzdy o inflaci, která šplhá k 20 %?[1] Na to jsme se zeptali našich partnerů.

Dle Jitky Erhartové (vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ) „Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců vzrostla sice ve 2. čtvrtletí 2022 o 4,4 % oproti stejnému období minulého roku, po započtení vlivu inflace však reálně klesla, a to již potřetí za sebou, tentokrát o 9,8 %.".[2]

Při analýze dat jsme se soustředili na porovnání výsledků, dle velikosti společností. V předchozích letech inflace ovlivňovala nejméně společnosti do 10 zaměstnanců. Oproti tomu, společnosti s max. 50 zaměstnanci ovlivňovala míra inflace nejvíce.

Letos inflace ovlivňovala výši mezd mnohem více. Je to z důvodu, že životní náklady zaměstnanců rostou mnohem rychleji než v předchozích letech. Je mnohem větší tlak na firmy, aby svým zaměstnancům navýšily finanční ohodnocení, z důvodu zvýšení osobních nákladů. Nejistota z budoucnosti u zaměstnanců opadá a nahrazuje ji potřeba udržet si životní standard. Zaměstnanci jsou mnohem ochotnější měnit zaměstnání než v minulém roce. To samozřejmě nahrává společnostem, které mohou obstát na konkurenčním trhu. Bohužel tak, jak rostou životní náklady, rostou provozní náklady a vzniká tak pomyslný střet.

Firmy, které jako první navrhly navýšení mzdy alespoň o část inflace, měly mnohem lepší postavení než ty, ve kterých si o navýšení řekli sami zaměstnanci. Díky tomu se navýšení pohybovalo v řádu nižších procent, než tam, kde zaměstnanec přišel s návrhem sám. 

Dle našeho průzkumu se nejčastěji navyšovala mzda o 10 %. Na mzdu zvýšenou o 18 % si přišli zaměstnanci ve velké společnosti (100+). Nejnižší navýšení o 2 % dostali zaměstnanci ve společnosti do 50 zaměstnanců.

IT oproti jiným oborům byl "zvýhodňován" nepatrně, rozdíl se pohyboval mezi 1-3 %.

Představy zaměstnanců se pohybovaly mezi 10–15 % navýšením. Nejvíce si říkali lidé z velkých společností (100+), kde představa byla až 30 %. Nejskromnější byli ze středně velké firmy (51-100), kde čekali 2 %.

Společnosti srovnávají mzdy s trhem pro všechny oddělení, jen nepatrné procento se nenechává ovlivňovat konkurencí.

Je velmi pozitivní, že většina firem už si zažila pravidelné navyšování mezd, které je zpravidla 1x za rok.  

"Mzdy revidujeme a navyšujeme pravidelně každý rok bez ohledu na inflaci. Výše inflace, ale samozřejmě hraje roli v rozhodování, o jaké procento mzdy navýšíme." podělil se s námi HR manažer jedné IT firmy nad 100 zaměstnanců.

V ČR stále chybí kolem 25 tis. IT pracovníků. Firmy se tak musí neustále předhánět a budovat dobré jméno na pracovním trhu. Této situaci nepomáhá ani rostoucí zájem zahraničních firem o tuzemské IT odborníky, které si mohou dovolit poskytnout mnohem lepší podmínky. A netýká se to jen finančního ohodnocení, ale flexibility a atraktivnosti.

Jak řešíte navyšování mezd u vás ve firmě? Ovlivňuje vaše rozhodování výše inflace nebo navyšujete i na základě jiných faktorů? Jakou máte zkušenost v roli zaměstnance, museli jste si o navýšení říct nebo přišel s nabídkou sám zaměstnavatel? Podělte se s námi o svoje zkušenosti.


[1] https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/

[2] https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2022

Podívejte se na zajímavé pozice:
Sdílet
Odebírat