Zpátky na blog

Risk-based testing: Efektivní přístup k zajištění kvality softwaru

5. 7. 2024 | Tesena

V minulých dílech naší série o přístupech k vývoji softwaru jsme se zaměřily na výhody a nevýhody přístupu Model-based testingExploratory testing a Test Driven Development vs. Acceptance Test Driven Development. V tomto díle se podíváme pod pokličku Risk-based testingu.

Co je to Risk-based testing?

Risk-based testing (RBT) je metodika testování softwaru, která se zaměřuje na identifikaci a řízení rizik spojených s použitím softwarového produktu. Tato metodika testování klade důraz na identifikaci kritických oblastí systému, ve kterých selhání může mít největší dopad na uživatele nebo organizaci.

Centrálním bodem této strategie je analýza a hodnocení rizik, která mohou ovlivnit úspěšnost, spolehlivost a použitelnost systému. Na základě této analýzy jsou poté definovány testovací scénáře a prioritizace testovacích aktivit.

Výhody a nevýhody Risk-based testingu

Mezi hlavní výhody RBT patří:

  • Optimalizace zdrojů: RBT umožňuje efektivněji využít dostupné testovací zdroje tím, že se zaměřuje na kritické oblasti systému a minimalizuje testování méně důležitých funkcí.

  • Prioritizace testovacích aktivit: Identifikace a hodnocení rizik umožňuje definovat priority testovacích scénářů a aktivit na základě potenciálního dopadu selhání.

  • Zvýšení pokrytí testů: RBT může vést k lepšímu pokrytí testů tím, že se zaměřuje na kritické scénáře a použití, které mají největší pravděpodobnost výskytu chyb.

  • Snížení rizika selhání v produkci: Identifikace a řízení rizik během testování může snížit pravděpodobnost vzniku chyb a selhání systému po uvedení do provozu.

Mezi nevýhody RBT patří:

  • Nedostatečná identifikace rizik: Neúplná nebo nedostatečná identifikace rizik může vést k nepřesným rozhodnutím o prioritizaci testovacích aktivit.
  • Náročnost analýzy rizik: Provedení komplexní analýzy rizik může vyžadovat čas a zdroje, zejména pro velké a složité systémy.
  • Riziko přehlédnutí neznámých rizik: I přes pečlivou analýzu může být obtížné předvídat všechna potenciální rizika spojená s použitím softwaru.

Kdy je vhodné risk-based testing použít?

Risk-based testing je vhodný pro testování softwaru, který má vysoký dopad na uživatele nebo organizaci a obsahuje složité a kritické funkce. Také pokud jsou zdroje pro testování omezené, může být RBT efektivní možností pro optimalizaci testovacích aktivit. Vhodné je také využití tohoto přístupu při vydání nové verze softwaru k identifikaci rizik spojených s novými funkcemi a změnami.

Jinými slovy, Risk-based testing je vhodné použít vždy. :) Ideálně však v kombinaci s dalšími přístupy.

Závěrem

Risk-based testing je mocným nástrojem pro zajištění kvality softwaru, který umožňuje efektivnější využití testovacích zdrojů a lepší řízení rizik spojených s použitím softwarového produktu.

Mohlo by vás zajímat:

Test Driven Development vs. Acceptance Test Driven Development

Model-based testing: Výhody, nevýhody a kdy metodu použít

Je Exploratory Testing kvalitní metodou, nebo pouhá nedbalá práce?

Tesena Fridays aneb když je interní vzdělávání firemní hodnotou

Test management na velkých projektech

Automatizace UI pomocí vizuálního rozpoznávání (RF + Sikuli)

Testing jako nejdůležitější součást dodávky IT řešení

#smitio #tesena #tesenafest #RBT#Riskbasedtesting#testing

Přidej se do týmu
Sdílet
Odebírat