Zpátky na blog

TMAP metodologie pro zajištění kvality cross-funkčních týmů

1. 7. 2024 | Kateřina Marešová

V dnešním světě IT se očekává, že cross-functional týmy rychle přinesou obchodní hodnotu ve správné kvalitě. TMAP podporuje tento nový způsob práce na „vestavěné kvalitě“, která přesahuje pouhé testování.

Agilní transformace a DevOps kultura mění přístup k testování

S příchodem agilní transformace a DevOps kultury se role testování přirozeně vrací více k vývoji. Tradiční roli testera už dnes, ve stále narůstajícím počtu týmů, nenajdeme. Neznamená to ale, že testování zaniká, naopak, transformuje se a stává se součástí celého vývojového cyklu, a to už od momentu vzniku byznysového nápadu, až do chvíle, kdy je aktivně využíván zákazníky. Role testera se postupně mění na roli Quality Engineera, Quality Assistenta nebo Quality Coache. 

„Stává se z toho skutečně T-shaped role, kdy se testeři aktivně zapojují do mnoha činností mimo svou tradiční oblast. Testeři by se mohli obávat, že tyto změny znamenají konec jejich pracovních pozic, ale já to vidím jako transformaci do role s mnohem vyšší hodnotou a přínosem pro tým, než jakou má tradiční role testera,“ říká Phil Royston.

Když bylo testování posledním článkem vývoje, objevovalo se mnoho defektů a chyb, které bylo potřeba opravit, což mohlo ohrozit včasný release produktu. Dnes se mluví o tzv. Quality Engineeringu, což je rozšířený pohled na kvalitu, kdy se produkt testuje v každé fázi vývoje. Kvalita je zajišťována průběžně. Jakmile se objeví chyba, tým zjišťuje příčinu a pracuje na tom, aby se neopakovala. Tento přístup by, podle Phila, měl být budoucností vývoje v rámci DevOps, který umožňuje vytvořit něco se špičkovou hodnotou, rychle a kvalitně.

TMAP metodologie kvality je dělaná pro DevOps

TMAP metodologie existuje už od roku 1995 a velmi populární se stala v Holandsku. Zhruba od roku 2005 se začala více šířit v rámci společnosti Sogeti. Spolu s ISTQB se jedná o mezinárodní bázi znalostí a certifikaci v testingu. Phil se s ní poprvé setkal na konferenci CzechTest, kde slyšel přednášku Martina Pola, tvůrce TMAPu, ze které mu doslova spadla brada. V roce 2020, vydal Rik Marcelis spolu se svými kolegy novou knihu Quality for DevOps teams, která se zaměřuje na kvalitu v novém světě vývoje. 

Několik Rikových přednášek o tomto novém přístupu můžete najít i na YouTube kanále Teseny:

Quality engineering podle TMAP znamená, že členové týmu společně se stakeholdery sdílí odpovědnost za kontinuální dodávku IT systémů svým zákazníkům ve správném čase a kvalitě.

Phila přednášky a následné diskuze s Rikem inspirovaly, vnímá TMAP pro DevOps jako správný krok do budoucnosti, a proto se rozhodl, že spolu s Tesenou budou na českém trhu jejími evangelisty.

Kvalita je týmovou odpovědností

Interakce jednotlivců a komunikace mezi nimi je důležitější než nástroje a procesy. Kvalita musí být zabudovaná do celého procesu a tým si musí průběžně dávat zpětnou vazbu, že je vše v požadované kvalitě dřív než na konci, jako tomu bylo ve waterfallovém řízení projektu. Jednotlivé role členů týmu se prolínají, jsou tzv. cross-funkční, což znamená, že všichni členové týmu pracují na splnění úkolu společně. To je zásadní rozdíl oproti waterfallovém modelu, kde byl tým rozdělen do izolovaných oddělení, která pracovala odděleně a do značné míry nezávisle na různých částech vývojového cyklu. Obchodní analytici pracovali na požadavcích a specifikacích, vývojáři vyvíjeli kód a testeři prováděli testování.

Základem je CI/CD pipeline automatizace

Vše, co dává smysl musí být automatizované, protože rychlost je klíčová. Dodávky v požadované rychlosti zajištuje CI/CD pipeline. Týmy do svých pipelines začleňují své Quality Engineering strategie, které umožňují, aby byla kvalita kontrolována včas, nepřetržitě a pokud možno automaticky.

„Software delivery is people work.“

Nejde jen o to naučit se testovat, ale také o to, jak spolupracovat s kolegy a fungovat v rámci týmu. TMAP se soustředí na propojení lidské a technické části.

T-shape profil v QE

Neexistuje samostatný manuální tester nebo test analytik. Důraz je kladen na tzv. T-shape profil, kdy se čeká, že QA Engineer bude mít širší znalost, ale zároveň nemá monopol na testování. Deleguje určité úkoly na vývoj nebo analýzu, má tedy potom prostor vidět celkový obraz a chodit například na refinementy, sledovat user stories, připravovat akceptační kritéria, pracovat s vývojáři na zlepšování kvality kódu a přípravě jednotkových a integračních testů, nastavovat a spouštět pipeline, automatizovat testy a tak podobně. Celkově má tak na výslednou kvalitu produktu větší vliv.

Za kvalitu zodpovídají všichni

Někomu by se mohlo zdát, že když není jeden vlastník celého QA procesu, vytratí se individuální odpovědnost. Phil s tím nesouhlasí. Naopak má pocit, že se potírá typické ukazování prstem na testera, že chybu nenašel, nebo na vývojáře, že chybu udělal. Tým se místo toho snaží nedostatky řešit, přijít na to, proč se staly, a následně, jak je napravit tak, aby už se neopakovaly.

TMAP pomáhá testerům jít vývojářům naproti

Když byl testing posledním článkem procesu, testeři pasivně čekali, až se k nim produkt dostane, a vlastně se tak podíleli na tvoření ostrých hran mezi vývojem, analýzou a testingem. Testing byl vlastně rád, když se k němu dostávaly chyby. Když chodili na status meetingy s reporty plnými červených defektů, všichni je sledovali, byli na výsluní, byli těmi, kteří projekt „zachránili“. Snadno si tak mohli obhájit i budget a potřebu testovat. Tento přístup ale ke správnému týmovému duchu moc nepřispíval, a v konečné důsledku mohl často i za zdražení, nebo zpoždění dodávky.

Jako Test Manager na velkých waterfallových projektech se Phil za celou dobu s vývojáři nesetkal. Dnes je v rámci Quality Engineering workshopů potkává běžně a nemůže se té změny mindsetu nabažit. „Když mám správně nastavit proces, musím chápat, jak vývojář přemýšlí, jak to funguje a jak mu můžu pomoct zlepšit jeho práci. Je to úplně jiná spolupráce, kdy se já mění v MY,“ popisuje.

Pusťte si celý rozhovor s Philem:

Quality engineering přístup se šíří už i na českém trhu

I přesto, že Česko a Slovensko nepatří k inovativním špičkám v oblasti testingu, už i u nás se podle Phila blýská na lepší časy. Máme menší moderní organizace, které skočily do DevOpsu rovnýma nohama. A i už i mnohé velké korporáty, kde změny obecně probíhají pomaleji, od Covidu zahájily digitální/agilní transformaci a nyní se rozkoukávají po možnostech. K této změně mindsetu pomáhá i Tesena svými workshopy, přednáškami a články. 

TMAP pro cross-funkční tým workshop pro firmy

Tesena nově zavedla akreditované školení TMAP pro cross-funkční týmy, včetně závěrečné akreditované zkoušky. Toto školení, založené na knize Rika Marselise, Quality for DevOps teams, poskytuje všem lidem v „high-performance IT delivery“ požadované znalosti a dovednosti důležité pro zabudování kvality do jejich IT systému. Školení vede přímo Phil. 

Mrkněte na stránky Teseny pro více informací. 

Kromě toho si od Teseny také můžete nechat facilitovat workshop pro týmy, které se potýkají s různými problémy. Mezi ně může spadat například to, že jsou pomalé, nevejdou se do rozpočtu, nemají dobré predikce, nedosahují dostatečné kvality nebo jsou zahlceni prací. V rámci workshopu účastníci pochopí, že jsou sami schopni najít řešení a začnou spolu spolupracovat. Soustředí se na zjištění původu problému, analyzují ho a společně hledají řešení. Firmy si tyto workshopy velmi chválí, protože účastníci mají velkou motivaci hned aplikovat to, co se v rámci workshopu naučili a začít problémy řešit.

Něco málo o Philovi

Když Phil dokončil vysokou, Anglie se zmítala v ekonomické krizi a on nemohl najít práci. Byl ochoten dělat cokoliv, ale věděl, že NECHCE dělat IT. Jak se říká, člověk míní a život mění. Phil tak započal svoji kariéru programátora. Vystřídal několik rolí, od vývoje, přes analýzu a projektový management, až v roce 2002 poprvé přišel do kontaktu s testingem. Rychle zjistil, že to je přesně to, co ho naplňuje.

Několik let se velmi intenzivně věnoval testingu a s kamarádem Marcelem Veselkou si následně založil firmu Tesena s mottem: „Testing není jen něco, co děláme, je to všechno, co děláme.“ Od té doby se vize Teseny změnila. Přestože testing stále zůstává její hlavní náplní, v posledních letech se firma zaměřuje na prosazování komplexního přístupu ke kvalitě softwaru ve všech fázích vývoje projektu. 

Dnes se Phil věnuje hlavně vzdělávání, vystupuje na konferencích, přináší nové myšlenky a snaží se o kultivaci testingu v českém prostředí.

Mohlo by vás zajímat:

Tesena na cestě k samořízení

Model-based testing: Výhody, nevýhody a kdy metodu použít

Je Exploratory Testing kvalitní metodou, nebo pouhá nedbalá práce?

Tesena Fridays aneb když je interní vzdělávání firemní hodnotou

Test management na velkých projektech

Automatizace UI pomocí vizuálního rozpoznávání (RF + Sikuli)

Testing jako nejdůležitější součást dodávky IT řešení

#smitioTALK #smitio #tesena

Testujte v Teseně
Sdílet
Odebírat